ONLANDER NIEUWS
Vroege bewoning Weringsdijk
Bij de Weringsedijk wordt een slenk door het archeologisch monument gegraven. Bij dit doorgraven zijn sporen van vroegere bewoning aangetroffen. In de buurt van de Weringsedijk is vlechtwerk van rietenmatten aangetroffen. Deze matten hebben de bewoners, vermoedelijk in de Middeleeuwen, neergelegd voor drainage. De afgelopen week zijn de inritten voor vrachtauto’s, vanaf de Groningerweg naar het werkgebied, aangelegd. Inmiddels kunnen de zandvrachtauto’s op het werkterrein draaien en wordt de overlast voor het doorgaande verkeer zoveel mogelijk beperkt.
Fietspad Zanddijk
Volgende week start de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de Zanddijk. Dit fietspad wordt aangelegd om de overlast voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Zodra het fietspad klaar is voor gebruik, melden we dat in dit wekelijkse bericht. De werkzaamheden lopen, op een enkele kleine uitzondering na in verband met de flora- en faunawet, volgens planning.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
11 meiOpnieuw volle zaal bij Komesan

of het volgende item
12 meiVeel media aandacht voor Paaizer Blond