Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 18 tot en met 24 april heeft in Peize en Altena € 774,92 opgebracht. Hiervoor zijn 17 collectanten op pad gegaan. Collectanten en gevers: hartelijk dank!
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook “een beetje gewoon geluk” verdienen. Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Nederland niet weggelegd. Daarom springt Kinderhulp financieel bij. En dat al 50 jaar!
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
5 meiONLANDER NIEUWS

of het volgende item
7 mei10e Feestweekend in Altena van start