ONLANDER NIEUWS
Broedvogels leggen enkele delen grondwerk stil
Het graven van slenken en het plaggen van grasland is grotendeels stilgelegd vanwege de vogels, die in het gebied broeden. Broedvogels mogen volgens de Flora- en Faunawet niet worden verstoord. Na het broedseizoen starten de werkzaamheden weer. Tijdens het broedseizoen werken we vanaf nu vooral aan de aanleg van nieuwe kaden.
Aanvoer zand en aanleg tijdelijk fietspad
Binnenkort is de Woudrustlaan, vanaf de kruising met Wolddijk tot aan het fietspad Zanddijk, ook afgesloten voor fietsers in verband met de aanvoer van zand voor de kaden. Voor aanwonenden blijft de Zanddijk bereikbaar. Vanaf het fietspad Zanddijk tot aan de Drentse Dijk, wordt een tijdelijk fietspad langs de Zanddijk aangebracht, zodat de fietsers en het werkverkeer van elkaar gescheiden blijven.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
4 meiOorlogslachtoffers herdacht bij herdenkingsmonument

of het volgende item
6 meiOpbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp