Veilige schoolomgeving Altena
In samenwerking met het bestuur van de basisschool en Dorpsbelangen Altena is een plan gemaakt om de omgeving van de basisschool veiliger te maken. Voor een veilige oversteek wordt een plateau aangelegd met aan weerszijden paaltjes, zodat er maar één auto tegelijk langs kan. Op de plaats van de huidige parkeervakken komt een verhoogd voetpad te liggen dat aansluit op het voetpad langs het dorpshuis. Nieuwe parkeerruimte wordt aangelegd in de Vijverstraat. Ter hoogte van het bebouwde kombord bij de Vaartweg komt een plateau, zodat de snelheid van het verkeer geremd wordt.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 mrtSchool en techniek

of het volgende item
19 mrtExcursie naar de Brandweer