Historische vereniging Pezie-Peize
De Historische vereniging Pezie-Peize heeft donderdagavond de jaarvergadering gehouden. De opkomst van 39 personen was goed. In deze vergadering is o.m. besloten, de contributie niet te veranderen en blijft op € 13,50 p/persoon. Na de pauze werden geluidsopnamen met dia's vertoond van eerder geïnterviewde personen. Deze geïnterviewde personen waren mevr. Aaltje Roede en hr. Tinus Gol. De opnames waren van 1987. Dat het in de smaak viel, kon je aan de "kreten" van herkenning horen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 mrtLeerlingen praktijkschool Esborg actief tijdens NL DOET

of het volgende item
19 mrtSchool en techniek