Afscheid bestuursleden Volksvermaken Peize
Tijdens een door dertig van de ruim 750 leden van de Vereniging Volksvermaken Peize bezochte jaarvergadering is afscheid genomen van de bestuursleden Wekema en Geersing. In café Ensing had vice voorzitter Rianne Mensinga mooie woorden voor de op papier respectievelijk na 20 en 17jaar afscheid nemende bestuursleden. De echtgenotes die de heren al die jaren ondersteund hadden werden daarvoor met een boeket bedankt. Op voorstel van het bestuur werden Sietze en Gezienus tot ere lid benoemd door de vergadering. Met de benoeming van Mark Matter is één van de bestuursfunkties weer ingevuld. Het bestuur zal alles in het werk stellen om ook de tweede plek ingevuld te krijgen. De vergadering, die de contributie voor komend jaar opnieuw op € 10,- vast stelde, kende verder geen bijzonderheden. In de rondvraag werd nog even aandacht besteed aan het historisch festival dat in juni voor het eerst op het programma staat.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
15 mrtTijdelijke polder voor bijzondere libelle

of het volgende item
18 mrtPolitie controleert bromfietsers