Tijdelijke polder voor bijzondere libelle
In het Herinrichtingsgebied Peize, om precies te zijn ten noordwesten van de Groningerweg (Nieuwe Weering) en vanuit Peize voor de Langmadijk leeft een populatie groene glazenmakers, de enige populatie in Noord Drenthe. De groene glazenmaker is de enige soort in dit gebied, die Europese bescherming geniet (habitatrichtlijnen). Om die redenen heeft de bestuurscommissie Herinrichting Peize besloten op de locatie, waar de groene glazenmaker in dit gebied leeft, een aparte, tijdelijke polder in te richten.
Groene glazenmaker en krabbenscheer
De groene glazenmaker is een vrij grote libelsoort, die vooral in de lagere delen van Nederland voorkomt. Krabbenscheer vormt het leefgebied voor de groene glazenmaker. Krabbenscheer is een drijvende waterplant, die in de zomer voor een deel boven het water uitsteekt. De sloten, die nu al in het gebied liggen, liggen daar vrij geïsoleerd en worden – tot nu toe - alleen aangevuld met kwel en oppervlaktewater. Dat water heeft de juiste kwaliteit voor het behoud van krabbenscheer en daarmee van de groene glazenmaker. Water uit het Peizerdiep heeft niet de juiste kwaliteit voor handhaving van krabbenscheer. Om die reden wordt nu op de locatie ten noordwesten van de Groningerweg (Nieuwe Weering) een polder ingericht. Het wordt een polder met een windmolen om polder droog en geïsoleerd te houden. Verder wordt voorkomen, dat water uit het Peizerdiep in dit gebied terecht.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
13 mrtOnderkomen ooievaars vernieuwd

of het volgende item
17 mrtAfscheid bestuursleden Volksvermaken Peize