Voorbereidingen De Westerd II begonnen
Vorige week is door de gemeente begonnen met de werkzaamheden die moeten leiden tot het bouwrijp maken van industrieterrein De Westerd II. De gemeente gaat met de aanpak van het bedrijventerrein De Westerd het aanzicht van dit terrein beter in samenhang met het landschap vormgeven. Op de foto is te zien dat de elzensingel in het midden van het terrein ondertussen gekapt is. De houtsingel langs de Groningerweg is opgeschoond. Om een goede toegansgweg te maken moesten er in het gebied vier eiken gekapt worden. Ter compensatie zullen er aan de Groningerweg zes nieuw eiken worden geplant. Andere werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden staan op de site van de gemeente vermeld.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
27 febAtelier Vier-B jubileert!

of het volgende item
1 mrtAutomobilist ziet bromfietser over het hoofd