Drenthe doet het licht uit, vermindering openbare verlichting van start
Nu de vorstperiode is geëindigd kan de provincie Drenthe starten met het weghalen van een deel van de openbare verlichting langs provinciale wegen. Zo wordt gewerkt aan de doelstelling om 30% minder verlichting langs de provinciale wegen te hebben. Vanaf maandag 1 maart starten de werkzaamheden in de gemeente Noordenveld. Alle lichtmasten langs de provinciale wegen in de gemeente Noordenveld gaan verdwijnen, behalve bij kruispunten, tunnels en onderdoorgangen en carpoolplaatsen. Het gaat in totaal om ongeveer 200 lichtmasten. Er zijn echter ook plaatsen waar afgeweken wordt van het beleid. Onder andere in de bebouwde kom van Peizermade blijven de lichtmasten staan. De provincie Drenthe wil zo effectief mogelijk (rekening houdend met, verkeersveiligheid, milieubelasting en sociale veiligheid) verlichten. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van zonnecellen of windenergie.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
24 febDe Essen glorieuze winnaar biljartwedstrijd

of het volgende item
25 febZeepkistactie politiek geen publiekstrekker