De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Van 1 tot 8 februari 2010 vond in Peize de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft in Peize maar liefst 1307,37 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. Meer informatie.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
22 febOPNIEUW PUPIL PEIZER COACH NAAR GOUD

of het volgende item
23 febOrganisatie jeugdactiviteit goed voor taart