Herinrichting Onlanden wordt zichtbaar rond Peize
Op 14 december heeft de commissie herinrichting Peize een voorlichting gegeven over de stand van zaken. In de presentatie kwamen de doelen van de waterberging herinrichting Peize nogmaals voorbij. Ook de tot dan toe gerealiseerde projecten werden belicht. Het laatste deel bevatte de presentatie over de verbindings routes in het gebied ten noorden van Peize. Het is de bedoeling dat er in 2010 en 2011 een groot gedeelte van de wegen en fietspaden in het gebied afgesloten worden om de herinrichting van het waterbergings-
gebied mogelijk te maken. Eind 2011 dient het werk dan geklaard te zijn en moet het gebied weer begaanbaar zijn. Bovenstaande kaartjes zijn details uit de presentatie van 14 dec j.l. Hierop is duidelijk weergegeven welke weggedeelten tijdelijk en welke definitief afgesloten zullen zijn. De presentatie is op de website van de herinrichting te downloaden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
25 decGewonden bij brand in De Hoprank

of het volgende item
27 decAmber Hofkamp voor derde keer baankampioen Marathon van Drenthe