Bedrijventerrein De Westerd pilot voor provincie Drenthe
Bedrijventerrein De Westerd is één van de drie bedrijventerreinen in de provincie Drenthe die aan een pilot project meedoen om de verrommeling van het landschap aan te pakken. Met het project wordt invulling aan één van de speerpunten uit het college-programma gegeven. RO-gedeputeerde Anneke Haarsma: "Uit een onderzoek naar de kwaliteit van bedrijventerreinen bleek dat inwoners van Drenthe de invloed van bedrijventerreinen op het landschap als grootste zorg van verrommeling zien". De gemeente gaat met de aanpak van het bedrijventerrein De Westerd het aanzicht van dit terrein beter in samenhang met het landschap vormgeven. Op deze wijze wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt en wordt tegemoet gekomen aan de wensen van inwoners.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
9 decTaxateur vermaakt leden historische vereniging Pezie-Peize

of het volgende item
10 decVrouwen van Nu aan de wandel