Vaardigheidsdiploma's voor jeugdtennissers
Vrijdagmiddag was het in de sporthal spannend voor de jeugdtennissers van t.v. Peize. Zij konden onder toeziend oog van hun ouders hun balvaardigheidsdiploma behalen. Trainer Edwin Zuur had zijn pupillen in 10 lessen de basisvaardigheden van het tennisspel bijgebracht. Na afloop van het uitgezette circuit kon hij trots 13 diploma's uitreiken. Van de voorzitter van de jeugdcommissie, Foekje Ronde, kregen de kinderen ook een presentje uitgereikt. De geslaagden, Tijn, Ivo, Jeroen, Lotte, Dylan, Remko, Ilse, Jelmer Martijn, Ivar, Tom, Arthur en Wouter laten op de foto trots hun diploma zien.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
4 decExpositie en boek 'De Onlanden, het Leege Lant'

of het volgende item
7 decInbraak in sauna Peize