Sint bezoekt Campus Peize
Eén van zijn laatste openbare optredens dit jaar was voor Sinterklaas het bezoeken van de scholen op de Campus Peize. Voor het eerst in hun bestaan vierden de scholen 't Spectrum en de Eskampen de komst van Sinterklaas samen. Op het Meester Driessenplein werd Sint door directeur Peter Pot van de Eskampen, directeur Ina Witteveen van 't Spectrum, drie muzikanten van Excelsior en meer dan 500 kinderen opgewacht. De vrolijke klanken van de muzikanten konden echter niet voorkomen dat Zielepiet die treurig op zijn fiets zat er met de pakjes er van door ging. Gelukkig konden de kinderen met het lied Zwarte Piet ging eens fietsen, hem er van overtuigen om toch nog maar twee dagen Sinterklaas te helpen met het uitdelen van de pakjes. Na het ontvangst op het plein gingen alle kinderen naar hun lokalen waar Sint en zijn Pieten hun nog een bezoek brachten.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
2 decPieten trekken door Peize

of het volgende item
4 decExpositie en boek 'De Onlanden, het Leege Lant'