Poesie albums of poëzie albums, het kan allebei!
foto marijke bebingh
Dat bleek uit de lezing welke mevrouw Westerdiep donderdagavond 22 oktober hield voor de Vrouwen van Nu in Peize. Het ‘poesie album’ is van origine uit Duitsland afkomstig en ‘poëzie albums’, zijn gedrukt in Nederland. Het is van alle tijden; de eerste albums dateren van de 15e eeuw. Een album amicorum was een boekje waarin de eigenaar bijdragen verzamelde van vrienden, kennissen, dan wel beroemde tijdgenoten, waarmee hij of zij in contact stond. Het album is nauw verbonden met het universitaire milieu en is ontstaan in de periode dat een gedeelte van de studenten zich niet tot één bepaalde universiteit beperkte, maar een zogenaamde academische rondreis maakte die hen door grote delen van Europa voerde. Het album was daarbij een trouw metgezel en vulde zich met bijdragen van de hoogleraren bij wie ze college liepen en natuurlijk van medestudenten. Honderd jaar later waren het de adellijke dames die een soort van doosje bij zich droegen, waarin soortgelijke tekst- c.q. wenskaartjes werden bewaard. En nog weer later werden albums ingeschreven met de meest lieve wensen en herinneringen van familie, vrienden en klasgenootjes. Terwijl nu ‘vriendenboekjes’ de ronde doen en voorzien horen te worden van een pasfoto, hobby’s en eigenschappen. De van thuis meegebrachte albums brachten veel nostalgische herinneringen naar boven. Samen met de boeiende wijze van voordragen door mevrouw Westerdiep, maakte dat de avond veel te snel voorbij vloog!
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
22 oktHulpdiensten presenteren zich op de B.S.O.

of het volgende item
23 oktBrandje in bushokje en aanrijding met materiele schade