Inzet door en afscheid bij Peizer brandweer
Na een paar inzetten voor een dier in de sloot nu de eerste blusinzet voor de nieuwe brandweerwagen
De leden van de vrijwillige brandweer hebben zaterdagavond na 34 jaar trouwe dienst afscheid genomen van brandweerman Thijs Bebingh (inzet). Bebingh is één van de laatste brandweermensen die in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens van 55 jaar de brandweer verlaat. Net als bij andere beroeps-groepen vervalt bij de brandweer deze leeftijdsdiscriminatie. Op gepaste wijze werd Bebingh door zijn collega's bedankt voor bewezen diensten.
Brandje
Zondagochtend om 10 voor 8 werd het korps daarop collectief wakker gepiept door de alarmcentrale. De melding was brandend tuinmeubilair aan de Horst. Eenmaal ter plaatse bleek een houten picknickbankje in brand te staan. De brandweermensen hadden het er over dat eerder in de nacht de politie het bankje al met een brandblusser had gedoofd. Blijkbaar was deze blussing niet voldoende want een passerende automobilist waarschuwde de brandweer dat het bankje opnieuw brande. Met een straal werd het bankje geblust en bleef de tafel en het andere bankje bespaard.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 augOpen dag bij Jolande van Luijk's Fibreations

of het volgende item
1 sepDaders vernieling schaftkeet achterhaald