Veldbloemen voor Peize
'Om de Lange Streeken verbouwen we altijd mais' meldt Jan Westerhof van de maatschap Kroon-Westerhof, 'maar dit jaar ook een perceel veldbloemen'. De provincie Drenthe stimuleert landbouwers en particulieren om percelen in te zaaien met een kleurrijk bloemenmengsel. Dit om het Drents landschap gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten maar ook voor nectaretende insecten. 'Het veld dat wij achter de Geelsterlaan hebben ingezaaid begint nu te bloeien', aldus Westerhof. 'Bewoners van Peize dit dat willen mogen gerust een boeketje veldbloemen komen plukken. Men kan dan het beste via de Heggenranklaan langs de vijver lopen om er bij te komen. In de hele zomer periode zal het veld regelmatig van kleur verander doordat steeds weer andere bloemen in bloei komen te staan'.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
10 julBeuken tussen Altena en Lieveren leggen loodje

of het volgende item
16 julVandalen richten grote schade aan in het zwembad