Voortgang De Lange Streeken 2 en Centrumschoollocatie
De gemeente begint dit najaar vermoedelijk met het bouwrijp maken van de woonwijk De Lange Streeken 2. In dit project is ruimte voor 103 woningen, in zowel de huur- als de koopsector. Voor de vrije sector zijn 26 kavels beschikbaar. Het is onze bedoeling de verkoop van deze kavels ook komend najaar te starten. Als we onze planning kunnen aanhouden, dan kunnen de eerste woningen in de eerste helft van 2010 gebouwd worden.
Kavelverkoop
De gemeente kan op dit moment nog niet aangeven wat de prijzen zijn van de kavels, die de gemeente zelf gaat verkopen. Ook de projectontwikkelaars zijn nog niet zo ver dat ze kunnen aangeven wat voor soort woningen ze willen gaan bouwen en wat de kosten zullen zijn. Complicerende factor daarbij is dat een van de project-ontwikkelaars, Timmer Bouwbedrijf uit Borger, onlangs failliet is gegaan. De gemeente overlegt momenteel met de curator om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het faillissement voor de woningbouw in De Lange Streeken 2. (lees meer)

Centrumschoollocatie

Het faillissement van Timmer betekent ook dat de realisatie van het project op de centrumschoollocatie nu stil ligt. Hier is de gemeente ook in de slag met juristen en de curator om te bezien wat de consequenties van het faillissement zijn. Op de centrumschoollocatie zullen 10 woningen (2x3 en 2x 2 onder één kap) gebouwd worden. De vier vrijstaande woningen die aan de Kerkstraat gebouwd zouden worden gaan voorlopig niet door. De gemeente had hier met het bouwbedrijf al toe besloten wegens te geringe belangstelling.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 junBoot zoekt eigenaar

of het volgende item
29 junBrandweer Peize blijft in het nieuws