Ouderenadviseur Peize van start
Janny Verheijke zal in Peize de komende tijd aan de slag gaan als ouderen-adviseur in Peize. Zij zal dat doen elke eerste en derde woensdagmorgen van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. De locatie is De Esrank in Peize. Zij start op woensdag 17 juni en vervolgens zijn de data 1 en 15 juli. Na de zomer-weken wordt de draad weer opgepakt op 2 september. De advisering is gratis. Het gaat om advies, informatie, mensen verder helpen, een steuntje in de rug geven en doorverwijzing naar andere instanties. De ouderenadviseur valt onder de paraplu van Welzijn in Noordenveld.
Info De Esrank WiN 050 4065440.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
7 junWaterdruk weg in Peize

of het volgende item
10 junBrandweer Peize traint met nieuwe auto