Is het een vliegtuig, is het een vogel, NEE... het is SUPER ZUSTER
super zuster
In de Hoprank hebben de verzorgenden, verpleegkundigen en de personeelsleden van de ondersteunende diensten kunnen genieten van een theatershow van 'De zusters on Tour'. Ruim veertig mensen keken naar de voorstelling die bedoeld is om werkers in verzorg- en verpleegtehuizen een pluim te geven voor het werk wat ze doen. De voorstelling die wordt aangeboden door het ministirie van V.W.S. behandelt op theatrale wijze tien belangrijke thema’s uit de dagelijkse praktijk. Met behulp van een kleine enquête na afloop van de voorstelling wordt geprobeerd de directie een handvat te geven om effectieve actie te koppelen aan hoe bepaalde werksituaties door het personeel wordt beleefd.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
7 meiHandbalsters tegen voetballers voor goed doel

of het volgende item
8 meiWethouder Keizer opent samen met leerlingenraad nieuwbouw Eskampen