Werkzaamheden bij N372 gaan gestaag door
aanleg busbaan
De bus(rechts op de foto) blijft op de N372 rijden, de bussen naar Groningen gaan
De verschillende (onder)aannemers zijn druk doende aan de N372 om de geplande busbaan te realiseren. Op de plaats waar De Gouw is omgelegd is men druk bezig met funderingswerkzaamheden voor de kunstwerken die de faunapassage mogelijk maken. Er ligt een behoorlijke zandbaan op de plaats waar het vernieuwde fietspad komt te liggen. Ook is men begonnen met het uitgraven van het tracé voor de busbaan. Ter hoogte van het beginpunt van de busbaan, bij tankstation Peizerwold, dienen een aantal bomen (met vergunning) gekapt te worden om de busbaan te kunnen realiseren.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
11 mrtVerdwijnen Eskampen doet pijn...

of het volgende item
11 mrtOrganisatie voor de Polmer Kermis weer druk bezig