Tweemaal inzet voor Peizer brandweer
paard in sloot
De leden van de vrijwillige brandweer helpen de eigenaar met het bevrijden van het paard uit de sloo
Dinsdagmiddag is de Peizer brandweer tweemaal op pad geweest. Om half drie kreeg men de melding dier in nood op de Groningerweg. Ter plaatse in Peizermade bleek dat men via de Hamersweg het beste bij het dier kon komen. Een paard was door de omheining van zijn land gebroken en in de sloot terecht gekomen. Het lukte de brandweer samen met de eigenaar met vereende krachten het dier weer op het droge te krijgen.
Brievenbus
Om vijf voor half vier volgde een tweede melding nu betrof het een brievenbusbrand. Ter plaatse bleek aan de Eikenlaan een brievenbus behoorlijk te roken. De brandweer heeft deze daarop opengebroken om nog niet verbrande post te redden. Een ingeworpen sigaret bleek de oorzaak van het brandje. Uiteindelijk bleken er een twintigtal poststukken in de brievenbus te zitten. Hiervan waren een aantal behoorlijk beschadigd. De brandweer heeft de poststukken afgegeven bij het TNT agentschap. TNT zal de poststukken voorzover mogelijk (zijn adres gegevens van verzender of ontvanger bekend) deze poststukken met een begeleidend schrijven bezorgen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
10 mrtBuurtwacht op De Es

of het volgende item
11 mrtVerdwijnen Eskampen doet pijn...