Hoofdcollecte haalt ruim duizend euro op
De Hoofdcollecte vond dit jaar voor de eerste keer plaats in Peize en wel in de week van 2 tot en met 7 februari. Er gingen vele collectanten op pad met de collectebus, waaronder 3 jongeren die zich spontaan hadden aangeboden. Dat was echt geweldig. Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale opbrengst in Peize was € 1085,30. Daarom willen we graag alle gulle gevers en de collectanten nogmaals heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De opbrengst wordt door de beide organiserende fondsen, de Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische Gezondheid, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zorgprojecten, publieks- en patiëntenvoorlichting. Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 950, t.n.v. De Hoofdcollecte. Wilt u volgend jaar meehelpen collecteren? Bel dan met Anneke Bouw, tel 5033902
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
16 febKorfbalmiddag in Peizer sporthal

of het volgende item
17 febSlachting onder bijzondere schaapskudde in Peize