Verbetertraject o.b.s Altena werpt z'n vruchten af
Dezer dagen wordt in andere media druk gesproken en geschreven over de kwaliteit van het basisonderwijs. Onderdeel van deze informatie is een lijst met honderd slechtste basisscholen. Op deze lijst komt op de 58ste plaats de o.b.s. Altenaschool voor. De gegevens waarop deze lijst is gebaseerd stammen voor de o.b.s Altena uit 2007. Naar aanleiding hiervan is al een verbetertraject met het schoolbestuur en de school afgesproken. Door trainingen aan leerkrachten en intensieve begeleiding is de o.b.s Altena druk doende om de school op het gewenst niveau te krijgen. In maart vindt er weer een inspectie plaat om te zien of het Plan van Aanpak zijn vruchten afwerpt. Volgens de verfrissende vernieuwde website van de school heeft men er op school alle vertrouwen in dat dit het geval zal zijn.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
11 febEenzijdig ongeval vermoedelijk door plotselinge gladheid

of het volgende item
12 febJubilarissen van NBvP Vrouwen van Nu gehuldigd