Grenscorrectie Groningen en Noordenveld
voorstel grens correctie
Met rood is het gebied aangegeven hoe de grenscorrectie uitgevoerd zou moeten worden.
Het gebied waar het transferium wordt ingericht, behoort op dit ogenblik deels tot de Drentse gemeente Noordenveld en deels tot de gemeente Groningen. Het is de bedoeling dat het transferium helemaal binnen de grenzen van de gemeente Groningen komt te liggen. Uit het oogpunt van effectiviteit, efficiency en democratische controle is dat het meest geschikt. Op initiatief van Gedeputeerde Staten van Groningen is een ontwerp vastgesteld van het besluit tot grenswijziging. De nieuwe grens is hierbij voorlopig aangegeven. BRON
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
12 mrtDitisPeize.nl bereikt nieuw record

of het volgende item
14 mrtDierenarts viert jubileum