Inrichtingsplan voor herinrichting Peize vastgesteld
De invoering van de maatregelen in het gebied van de Eelder- en Peizermaden kan starten. GS hebben ingestemd het inrichtingsplan voor het gebied. Het gebied in de kop van Drenthe zal deels natuurgebied worden én gaat dienen als waterbergingsgebied. Het is een van de projecten die mede voortvloeien uit `Drenthe-Groningen leeft met water¿ en die tot doel hebben overstromingen te voorkomen. Daarnaast blijft de landbouwfunctie behouden en wordt versterkt door verbetering van de landbouwstructuur. In oktober vorig jaar werd het conceptplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Dat leverde 48 zienswijzen op die deels leidden tot aanpassingen op onderdelen. Zowel de gebiedscommissie als de Commissie Landelijk Gebied, waar onder anderen terreinbeheerders en belangenorganisaties deel van uitmaken, waren positief over de plannen. De totale kosten van de herinrichting van het gebied zijn begroot op ruim 20 miljoen euro. Provincie en waterschap brengen ieder 9,1 miljoen euro bijeen. De uitvoering van de plannen start later dit jaar en zal naar verwachting in 2012 worden afgerond.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
03 mrtVrijwilligers beloont voor inzet

of het volgende item
06 mrtHet dal van het peizerdiep - straks nog mooier?