Beeld faunapassage in de N372 wordt zichtbaar
De afgelopen week is Borghinfra druk bezig geweest met het aanbrengen van het zandbed voor de fauna-passage in de N372. Nadat een week eerder de Gouw (water op voorgrond) was omgelegd en de noodweg klaar was, rijdt de bus op, is men met het daadwerkelijke werk begonnen. De faunapassage wordt ten opzichte van de huidige weg 1.50 meter hoog. Om deze hoogte te bereiken is deze week een kleine drieduizend kub zand aangebracht. De overspanning van de passage zal een kleine dertig meter bedragen. Het is de bedoeling dat de dieren uit de Peizermaden hierlangs straks de drukke N372 gaan passeren. Half januari zal met de daadwerkelijke aanleg van het kunstwerk worden begonnen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 decGlijpartij eindigt tegen lantarenpaal

of het volgende item
19 decKerstconcert door violisten en vleugelspelers