Gouw of Gouwe?
DitisPeize.nl kreeg vandaag een reactie van een lezer over de berichtgeving omtrent de aanleg van de faunapassage in de N372. Lezer geeft aan dat sinds 1992 opeens op (land)kaarten de tot dan gebruikte naam Gouw voor de waterloop verandert is in Gouwe. DitisPeize.nl is nu op zoek naar de reden van deze naamswijziging. Het is ook goed mogelijk dat de opmerkzame lezer gelijk heeft, en het hier niets anders dan een een verschrijving betreft die is blijven voortbestaan. Reagereer hier! (kaartcollage gemaakt m.b.v. inzending kaarten door lezer)
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
11 decNieuwbouw Eskampen bijna gereed

of het volgende item
12 decEssent op zoek naar storing