Gewijzigde plannen Lange Streeken II gepresenteerd
voorlichting langestreken 2
De aanwezigen luisteren naar de inleidende woorden van wethouder Jan Kemkers
In café zaal Boonstra heeft de gemeente dinsdagavond een inloopinformatieavond over de plannen rond Lange Streken II georganiseerd. In twee korte presentatierondes werd uitgelegd wat er was aangepast t.o.v. de presentatie in februari. Voornaamste aanpassing zijn een andere ontsluiting op de Oude Velddijk, straten gaan meer noord - zuid i.p.v. oost - west lopen. Er komen op voorspraak van Woonborg geen rijtjeswoningen. De sociale twee-onder-een-kapwoningen zullen door Woonborg onder de koopgarant regeling verkocht worden. Naast Woonborg zijn Bouwfonds, Timmer en Geveke de projectontwikkelaars die dit plan met de gemeente vorm zullen gaan geven. De verwachting is dat de kavelverkoop van de gemeente (22 vrijstaande en vier twee-onder-een-kapwoningen) na de zomervakantie van 2009 van start zal gaan. De eerste bouw activiteiten zijn dan begin 2010 te verwachten. Voor veel aanwezigen mag de ontwikkeling, gezien de huidige situatie op de huizenmarkt, nog wel wat langer uitgesteld worden. Op de site van de gemeente kan binnenkort een e-mail abonnement op de Lange Streken II nieuwsbrief worden genomen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
7 decWoning inbraken in Peize

of het volgende item
10 decDe Gouwe 100 meter omgelegd