Peizer zomerbad sluit af met diplomazwemmen
afzwemmen in peizerbad
De kinderen voor diploma A gaan met kleren te water.
Zaterdag was de laatste dag van deze zomer dat het Peizer zomerbad geopend was. Traditie getrouw werd op de laatste ochtend voor het diploma gezwommen. Deze keer werd er door zevenendertig kinderen afgezwommen voor diploma A, B en/of C. De badjuffen hadden de kinderen goed voorbereid op het examen, want ze slaagden allemaal voor hun diploma. Na het afzwemmen kon er 's middags nog worden gezwommen in het Peizer zomerbad. Dit seizoen zijn ruim 46.300 bezoekers de kassa van het bad gepasseerd. Aan het einde van de dag zal op passende wijze door personeel en vrijwilligers een einde aan het seizoen gemaakt worden. De geslaagden
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 augAction Painting in de 'PaiserMeul'

of het volgende item
30 augBoerenerfdag bij De Paardestal