Ontwerp woonwijk Lange Streeken 2 aangepast
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 14 februari 2008 over de plannen voor de nieuwe woonwijk Lange Streeken 2 in Peize en de inpassing van wensen van Woningbouwcorporatie Woonborg is het ontwerp van de wijk aangepast. Het grootste verschil ten opzichte van het eerdere ontwerp is de ontsluiting van de nieuwe wijk. Waar in het vorige ontwerp de toegang tot de Oude Velddijk in het verlengde van de Dalkruidlaan was getekend, is deze nu tegenover de begraafplaats gepland. Gezien de reacties op het eerste plan wordt tegemoet gekomen aan zowel de wens van meerdere inwoners van de bestaande wijk Lange Streeken als ook aan de wens van de brandweer.
Woningcorporatie Woonborg en projectontwikkelaar Timmer hebben een alternatief schetsontwerp laten maken in verband met de bouw van sociale huur- en koopwoningen. De belangrijkste verschillen ten opzichte van het gemeentelijke ontwerp zijn een andere wegenstructuur en twee-onder-een-kapwoningen in plaats van rijenwoningen. De gemeente gaat de komende weken de schetsen beoordelen. De goede punten uit beide ontwerpen worden opgenomen in een ontwerp dat aan de bewonersgroep wordt voorgelegd. Vervolgens wordt het aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd ter besluitvorming.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 meiDier in nood blijkt koe in sloot

of het volgende item
8 meiRealisatie bedrijventerrein De Westerd II mogelijk